Skip to main content

Full text of "#15 Hawaiian explorations, dr 4035-4051, hy 4484-4516, July 9th - July 14th, 1902"

See other formats


STuu 
41700 TIUU'. WO. Ot nti I REMARKS. 4^^ifaf>t^l^ Machine . 
iiUoti-fir had 

/toltonv temperature^^^^^Z, \^ 
Corrected l^mj}*^mUt'rt}. 4ir ^ ^ Stirfftce y 
Tr SOUNDING WJRE. DOWN. JrJ3/0 TUHK*. 0 

(•Ml 

3pa loOO 

I loo 

• 5\10 

1500 
lOoo 
f7W 
tlkx) 

aiuo 

b;joo DREDGE ROPL DOWN. UK 
! 
JOUO 

JVX> 
36"X) 

3800 
3900 
ifUDO SKRIAf. TKMPKRATURKS. 
REMARKS: Jf Cor.^r JMpth 3 

* had 'ftirns 
Cor. M.af ili^ritu/meter 

Air Surf(w» yj JJH/tj^iid 

"dredge rope!^ 
SOUNDING WIRE. DOWN. UP. tow 

iiuo 
13U0 
Ui)0 

itjoo 
lAoo 

(7c>f) 

0900 i) 3 J -HO l-Wl -^0 
SERIAL TBMVrR ATI'Rr'l "'>'"1. tVMV. 50 
iOO 

aoo 
30Q 
4ua 
30a 
609 
700 
Boo 
900 
looo Win NO. OK TMKU. TWO REMARKS! /fott-tjrfi UoUom, Umpentttim f 
.Wi.uf ttt^ernMineUr ^^^^ Oor. _ 
Cor/rct-cd tenu^iramrc ^ 
Aw y & Surface / / 

SOUNDING WIRE. Drift I ■ •-Ml VtXJ 3W 7t>t» 
I<W 

tJOO 

t<>00 
1700 

If/XJ 
30Q0 
VtCXJ 
VUUCJ 

7j<in DREDGE ROPE. 
iiawN. 1 


1 
\ 


•MOO 
38OQ 

SEKML TEMPKItATURES. iua 


300 


4W 


$00 
700 


Moo 


goo 


lOQQ REMARKS ( Tu^rnis' /3f4 Cor. + ^ DepUk /C^- ^' ^X^. Xo.uf thenivfmmitir ^> ^YC 

Mr ,9/trA<«j Tfi' * 

droifgc Cor. DHft c<l^ . SOUNDING WjRL UOWN. 


«.» 


3<Jt> 


4<x> 


50O_ 
w^. AT 
tjOO 


>-^. :. r 


MOO I ,'."1 
l<|00 JJCO l»0\VN DREDGE R OPr. 

UJ». 

.'SCIQ 

u.<Mj,y 

1'JOQ 
3301 

S5W 

3700 
3800 

4000 • SEfilAL TKMPE PERATURES. ricii}i. KO. OV TllftR. COK. CPP. »r:wi' J'JO 

600 

700 REMAkKS: ^ "/^^^^ ^^^^ 

wUfft^ r,^^ fj^. 

Bottofn fsmperaf are. ^ 43j 
Xo. (if tJtcnfwmettr i/^^ 
Corrected' iismpitrrtkurc 
Air ' SiLrffLC0 
<fff<uvl or drffdrfB Oor, Drift ■g-. ^u/^SQUM D>NG WIRE. // />♦ AJ" V ^CN> 

f,rxj 
7W 

I ItXJ 
IJOO 

rGoo 

iKoo 

30UU 
SIOO 
3XHJ 

240r) DREDGE ROPE. DOWIV. UF. iXV 

SERIAL TEMPERATURES. tMnii. !nuNi<. luo 
300 ttoo 

lUOO KRMAKKS Tivrm/O^'Jcor.Ar /OH ) Depth /ffO 

M'ih (if thr.iindim^'Mr ^ ^ h Car, 
Corrected tcmp*frtUwrd^ Mr J Sm fnce^ SOUNDING WIRE. ) * ft71 TUltNK. 2-f-30 200 

600 

800 

r/JO 

1200 
1300 

MOO 
I5C» 

l6*j'^ 
[700 

IIQQ 

aaoo 

34<JO DREDGE ROPE. UOWN. OF. f 


SjOO 


qCoci 
f 


ItOQ 
f 0 3 


370P 

. moo 

4060 

SERlAl TKMJ'HRATURES. -a 

y» 

duo 

•uoo KO. or TMJCR. Machine. 
TttrfJ-^J^ /L ^ Cor. + ^ ' 

Jifrttoifh femperaktre — " 

Gar. 

Mr of 

Trawl -op-fhwfi^e — Hut face/ & /)r£/lt ( | ''^/O 
/ 
SERIAL TEMPERATURES. 
, ; >| KKM ARK.S 
^ MaohifiG. j 
Tu.nJ^ ^ h Cor;. + (j 
,^fud &p Ivwd 'too ^ _ 
MaUom 

JinH om teiifi/p/rfUuj'e 
Mi. nf Ihrrrmtneter ^ ^ 
Corrected tejnp^ralure 

Mr § y ,^'i&r^ac6 . . ^ SOUNDING WIRE. Uf. .0 O si'- TURNS, 4(X) 

(|trx> 

looo 

J I(XJ 
1200 

1 4« 

"1500 

iBOO 

2000 
1100 

29QO 
HEDGE ROPE. / 1^/ I « -671 
3500 

aSoo 

3000 
3l(X» 

3-Joo 

3600 
3700 1 
SERIAL TEMPERATURES. 25 
50 

too 
aw 
300 

400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 +-4 No. or rnicR. COK, COR. T^MI', 

rr /\iJkv*vU^vC^ M »v>^(vW /or^ . rp:marks 
,4 Z^;^^^ i^^^^UV ^fc-*^/ ■>i«^ <3rC/ . ((jf^il^^ ^JC^^^i^ Tk-c-c^^ JtnHoirb fcftipeMtire O ^ • 
.Yo. of thrmwmtiter ^^Of, 
Con'C4stefl iempttraiurff 
Air Surface 
Trawl ui * ^ I rtfS ge 
^ng^r SOUNDING WIRE. 
UOWN, VP. > 'f r a* H-&7J Ocx> 
700 
Boo 

IJOO 
lOOJ 

ritxj 

X2O0 

1300 

15CXJ 
i6cxi 

1700 
r8<xi 
n/x) 

3<XX> 

2300 DOWN. 3500 

37f)r» 
JOnO 

37tx» 
4000 SERIAL TEMI'liRATURES. SO 
100 

.)0O 

Goo 
7W 
8ao 
'W 
uao ritMr. »0, OK TMIOl, 1 I I ' COK. COlU TBfellP. REMARKS; ^^c-^r. Yo2f. iL,^ /O . 

j^<i^f,.^yCAt* Macfiitw.r / lied* ^^ir-^ 

Shot o r l&mdf _ ' 

lioUom {/"f^^^P^ ^ 

Mi. nf thrrtnAiTftster ^ ^ W i - Cur, 
/' 

Corrccicd lempitralure 
Trawl or dfe d gs 0, SOUNDING WIRE, DOWN. UIN /.V 2./ TUkNS. 11-671 2<XJ 

JO*J 
4QD 

.'■,<>> J 
6oo 

ftcx> 
goo 

lOOO 

J ICO 

i:'0«7 
1 3<x) 
i^uo 
1500 
i6f» 
1700 
I Boo 
1900 
9000 
■J 100 
■Jtrjo 
2300 
2400 

IJHft I 
ORBbGE ROPE. UP. I 

2800 
3100 
35tK) 
3700 
Sttoo 
5900 
4000 .SERIAL TEMPERATURES. 
REMARKS: /a Jim^-^^ IS JVo. of thennometeA ^^^^ ^ 6 
Tra Corrected Ump*:ratiir& 
Air / / Burfam 
Trawl oti-iU^eri^ V /{L /d SOUNDING WIRE. DOWN. ■ Ml llfRNS Gar, 

! Jl If t 

^dredqFropT. ~ ^ Ho.} 

|rj<j«J 
I l uu 

1300 

I5W 
l6<xi 

I7W 
l&oo 
1900 

7000 

2SOO 
SJCXt 
2400 V -^0 u 3/. . . 

sScxi 

300J 
•nw» 
;5!axj 
3300 
3400 

3&00 
38UU 

4000 Jo SERIAL TKMHEKATURES. 

1 t:Mi'. 


NO. OK TIIB.R- 
VOR. t il>1'' 


so 


too 
aoo 
4U0 
000 


TOO 


Boo 


•w 

^ REMARKS: ViVf Bottom f^npcrat'Ure ^ ^ Cor. 
^' - ,_SO(J^NDING WIRE. - OP 
DP. 1 

"IK. 


•o 
400 
looo REMARKS! 
6> o 

4 0 

^ Ml 

Air j j SufffW^ 
m Ail ut^l >apth fc P jumdinq wire. n 'it m 

(tod 

I locj 
ivou 

UQO 

1700 

flUjo 

iCOUO 
ilOO DRED GE ROPE. 
MWK. UP. 39<w 
9100 SlillUU TEMPERATV'KltS. ami. 
MO. op Timm 
too 
'J 
JOO 


WO 


500 


C«o 


TOO 


boo 
lUQO REMARKS: ixi\ w7 j;^/ 

Corrected U/n^perature j 
Mr ? S Surface 'J 

/7 1. SOUNOINGWIRE. Drift «•' '- 1^ ^ ^ TIfHKS, ./^/^ 

lOOO 
tICiU 

1300 

1700 
xlkM 
190U 

20UU 
'J4on DRED GE ROPE. 

DOWN. VP. 

r 


» 

j 
1 


saw 
* 


L 


(|4»0 fMj. ' » < M 1 M 


' 'IK. 
1 


SO 
GOa 


TOO 


»w 
tOQQ KttMAKKS: 'OJb . Ttu 

fiuitom 

fUMom tcW'peratuTf! 3 * 
S o, of tft-errfwmeU^r V^^i 

Mr eo: Oor, Drift v*^, SOUNDING WIRE. 


- - 


DREDGE ROPE. 


f»OWN. 


300 


a? 
luuu 


nrio 
« 


r.irio 


l',i>0 


tC>CK) 
1800 


: uc m 


:'iri»> 


•i'JOO 


.•30U 
V4«»» / IQOO 

J too 

40O0 -SKRIAL TEMPERATURES. •mil. OOK. too 

500 
TOO KEMAKKS • 6^ Shot MP-lt^*Hl ^ v}.-j^\ 

JMiurn. feA'perattire ^ 
jYii. of therrfwmeier ^% h^YC^ 
Citit ccferl feTupvraldrb 
^ir g Surf (ice 
Trawl y r d r B ii^ ^ * I, V^A^ A^A . SOUNDING WIRE. DOWN. if. /«■ yr 

/f vr III'. « A71 700 . 

Ikw 
1000 

I IfX> 

r-2ao 
1300 

I fj<Xi 

1600 

JIOO 

2200 
2300 
2400 I if/ ' 
It Of i- 25( 0 
/ 

3U)o 
3I0U 

3300 
3400 
JSOO 

3(x>o 

3B00 
3«;oo 
4000 SERIAL TKMPERATURES. -5 

•oo 
200 
30q 

soo 

600 

700 

Boo 
900 

tooo TtMP. MO. UI' I HiCM. COR. I COR. TftMK. K F.MARKS: *^«U^ . .4^ ^ . -fc. f'^ol^^. yo -5^. hate // 2^ , 

\r^^/xJ^^ Macfiifii/^ / lied, AfX^ r* 
Shot 09 * l e n d 

JVr). «/ thf^rnwrnetcr ^ V'^ 
Corrcofod temperature Cor, Air SicrfacQ ^fZ^ . SOUNDING WIRE. 
" DOWN, UI«. TUKKS. aoo 

300 500 

1600 
700 

|B«1X) DREDGE ROPE. 2200 
2300 
2400 8S0O 
::6oo 
-•QW 
.DM 
:('....> 
4QM 

SERIAU TEMPERATURES. 

mar. 


50. or TUkx. 


COk. 
5U 


ion 
"m 
Swi 


(Ou 


700 


too 


<|ttO 

REMARKS;^ ;// U '^i. fivifom t- 
*' 

JtnHom t&fhperaiure 
Js''o. of ih-ennomcier Vt^i 
Carrcciofl iemp^rature 
Mr ' Surface Drift . SPUN DING WIRE I>OW.N. fA ^,/o TUMNS. soo 

300 50a 

700 

<>'X> « ftTJ ! .V>i 

1700 
1800 

aooo 
2100 

3200 
2300 
340a DREDGE ROPE. t>OWN. 7 ^v^ 2yA> 

34'"' 

;J700 

4W' SERIAL TEMPEUATt^RlOJ. 
Turns -^Z if Cor. + -2 Y J^opUt, 
^t4r-m' Ir.rtd ^ <S ^ ^ * *^\ t) 

J{o. of ih^^rmmn^eier ^ ^^^^ ^ Qot» ^ . 
Ctrrrccfed temp*mtu.m >J^^^ ^ 

Mr fl SuTfcjiGe DH/t [y/o' 

Trawl tf h d rn f li ^^ 'SOUNDING WIRE. DOWN. a-' OP. TUiLN6. 71 300 

500 

'JOO 

1000 
J I r 
I^KW 
1300 
X4OO 

rsoo 

i7fxi 
1600 

I«/00 

SfXlO 

a sot) 
2300 
if 400 J)REDGE ROPE, m. ■0 /JO liRirrii. 

SO 
100 

■too 
400 

Ouu 

700 

900 D(ii>i 
II 'XT 

3700 

4000 SERtAL TEMPFR A rUKF-s TUMI*. NO. OK TIlKk. KKMAUKr. ■7^ 
Tu.rns 2 / Cor, + ^ » 
-^fhrrtrrrr lead .Af-x^ 0 7^^ Red. 'r^'h' ^. (-f . lioiiom. ^ ^/ -^ 
JirrHom' fej/tperaifMtti */ / ^ Chr. ^ SOUNDING WIRE. IKJWK. vr izso 

If-" 

* ! TUHND. a Wl O 
lOU 

?(» 
300 

fe<xi 
900 

ICKXJ 
I 

I 'J W 

IfHXJ 
I7rxj 
iK'X) 

] ' /XI 
'JiJ>.¥3 

3200 
3300 r ^REDGE ROPE lOWff. 4U "/ i»irrTii, 

so 

100 
.(.10 
loo 
'xx> 
/W 

J 
— 


T 
8706 
/ 


f 

f 


o8oo 


B91IIO 
3100 


j»oo 


:i5oo 
3700 
3900 


4000 

SERIAL TIIMPERATURKS, 4 a^. NO. UK :rilKU. 5 •2. (>ru4./n».Jl4« BCMARKS: .-7 AT ^^i^/ATi^at. . 

Qw, + y a Depth . J r*^^ i SVw i* «r leatt 
Jiotimn . 
JJoiivm ttmpnntturt 4^ ^Ko.of thfsrtmtm'lt^r ^ Cor, Mr fG Siirj'fW /J DHtt\ 
SOUNDING WIRE. DOWN. } J 0». TU&KA. DREDGE ROPE, 7110 

Moo 

JUW 
J 100 

lyoo 

i^tiu 
l6(iO 
1700 
1600 
1900 
900Q 

ksou 

a3W ^' DOWN. w. » *7I C 2500 

3300 

37<X) 

39*' 
4000 SERIAL TEMPERATURES, 

J IMf. 


HO, or TllKli. 


COR. 


COR. rMxr. 


25 
50 


too 


aw 


300 


400 
500 


1 i' 

,:. jir ' -: 
600 
700 


1' 


800 

(jOO 


'i 
-t 
lOQO 


f'.t.M' <!,■■ 


•' -„* ,1 L\ ,t. —s; 'REMARKS; ^7tfd tH' feud 

GffttOTtL 

I Hatttwrh tempertif>tire 

Cor. - 

J^r ^ : \ Surface ^'"^^ 1 l^*^'' 
DOWN. TOO SO) 

•;uu 

I IM> 
I'JtJO 
13(30 

iguu QPWN. 

A- '■' w. V •J 50 J 

WW* 

SGOO 

3700 
3800 

4CKXJ SERIAL TEMPEIUTURES. >»IOTll. 
as 

ICO 

300 
400 

Oao 
;ao 
doo 

4000 7EW. V > IS- -w- . KO. OF -ntuR. I - 1 COM. rwkir ^ REMARKS; V Mac^tm, X ,iilh**l<^H^i I u fit, Itottoiti it mpfrtt.fure /\ — * Air 

/ f SOUNDIN G WIRE. 
Www.. ^ Chr. UP. I URNS. ttuu 

I IIN( 

»3«> 

I9<X> 
i(!ioo 

WOO 
3IC» "^ ^^ DR£O GE ROPE. 50 

»•«.» 

500 
Oou 

ggo 3300 
)^ SEWAl TEMPKRATURESv / f ^1 c jjepij. Xn ISothtfh ktrhpcrcUure , ' * 
.Yo, of ihcnuAjmeter ^ 0 ^ C Cor. 
CunY4iM tempi' raturt^ > ^.^ .y Trawl -w- xlrwl^ SOUN DING WIRE. vr. .1 I. 
TUILNS. 
- O 
30 

boo 

Mix) I9O0 

I yct(\ 

I7IX) 
1800 

3a(» 
a 100 

74<^ EDGE ROPE. UP. 

1 
1 
5300 
MOO 


36ca 


37<» 


38QO 
4oua 

as 
50 
too 

'iOi> 

S«> 

HOO 
goo 
luuo SERF AX, TEMPERATURES. TJCMI*. NO. OI» VHJLU, OOR, cob. 0 A. i^-CJUA-A- Ji - REMARKS: Cor. 

Air ^ Siirfa^ ^ J^rift SOUNDING WIRE. i I J. Jfl Tvwn. litj ituo 040(1 DREDGE ROPE. DOWN. UP. 9500 

8800 
2900 

•jnoo 
Jioo 

JJOO 

9400 

37«i 
4000 SERIAL Tl'iMPERATURES. HO. ur riixu. 


con. 


•.'OO 


'.01) 


6<io 
IQOO LMARl SliAit o r Itad w o « ♦ 
J)ofiom 

Jinttom femperaLtire ^ ✓ 

«/ ilLrrnwrnelur Drift 
4(x> 

aiw 

700 
Sou 
900 

JOIXJ 

J 100 

lUCXJ 

I Jew 
i4Ui 
tSOO 

1600 
J70Q 

n/x> 

3<XX> 

1 


1 
/9800 
3400 
I. 
stoo 

i700 
4CXX} 

SKIUAl. TKMPERATURES. UKrni. 
MO. 01^ TIIKK. 


-'5 


50 


too 
:joo 


400 


50Q 


ooo 


700 


Sou 


•AX) 

k KM ARKS: Titan's V 1/ ^Cnr -\- - 
,S7i.o* or /viMi. 
JloHom fenhperatiire *v / . 

I >uUv DREDGE ~RgPgr^*^' ^, SOUMDiNG WJRE. ^ tM'. 
7* TURNS. O 
100 700 

Boo 

900 

IQOO 
1100 
T2fJ0 
1300 
1400 

♦^700 2300 DOWN. 


f. /a 
"Sit-. . V . 
SERIAL TEMPERATURES. 600 

7cx> 
Poo 

900 

laoo WO. OP TttlR. CUR. COlUTiaiK REMARKS tm Date. Maofiim.^ / Reel. JJiipth j TurfbS y'AT Cor. + \Y/ 

Jtrrttom fempt^aiure y/. — 
Mr Sierfaca "^S" DHft/ji^lb' ^UHDING WIRE. DOWN. r u 

lOO 
200 

300 

51x1 

700 
Boo 
900 

lOQO 
1 100 

I3*w 
1400 
1500 
1600 
1700 
)8aci 

lf/K> 

aj<x> 
'J 300 .DREDGE ROPE. DOWN. fO. f^.oo 
•/>-,.. 

2<i UP. )IDO 

(>'>■) 
J J- » > 

3700 
4000 SERIAL TEMI'tCRATURES. SO 
too 

-Juu 

400 

600 
700 
too NO. Q» TUtft. COK. coJu TkMr. KEMARKS} 
Jfntiom icmpereUiire ^ 
JW>. of Hi^'rtfvomctcr ^> ^ 
Corrected i&ffhp^^raliire ^/T' 
Mr / / iiitrfacc / ^ Drift SOUNDING WIRE. DOWN* Oil fX2A 
/OJQ UIS TURNS. *oa 

too 
7.JU 
800 
^ 
vxto 
ttoo 

1900 

jyxi 
r^oo 
tBOO 

iVfio 
j»k>o 

90OO 
SIOO 
IfiOQ 
3300 
7400 OREDQE ROPE. DOWN. OP. t-m UtKXi 

30UO 

icoo 11 iiERIAL Tiai PERATURES. i*»MH. TEMP. con, loo 

Via 

'•JO 

lUOO KlCMARKSi 
\ 
Jinlfrmi 

JtnHouu tcfitpcrabtGm 
.A^o. f>/ ihrrinometer 
Corrcdod tmhp>irtblwre 
jiir Siirffim ^ ^ Cor. / ^jU- sou 

2: 07.^0 

6 /a SOUNDING WIRE. Ml*. TURKS. / '' 

400 
500 

Goo 

Ttxj 

900 
1000 
1 100 

1400 
1500 
1600 
1700 
iBod 
fTpo 

3O0O 
2100 

saoo 

1^400 UP. IT. J 1 


^ v, j. 


4t»0O J 


t 


' }'■' 


f rwr. 


or tifiiii. 
•txi 
<tgo 
too 

REMARKS: /<r, />*p<A / fay pM 7' Corrected temp**ratwre SOUNDING WIRE. T0RK5 Ano 
liuu 

ISOO 

tiinp 

t(KXJ 

• yoo 

9000 DREDGE ROPE. DOWN. or. 611 
iooo 

4060 I'MIU. 35 6(30 

700 
800 

'/» R£MARKS: Li 

Mavhtnl). I Re«l. Bottom ^ I 
Boliom itimptircvturA Corrcdml i emptor ature^ 

Air Surface ^ ^ SOUNDING WIRE. 1)1) V.N, 7^. TURKU. t 6n Duo 
1100 

laoo 

MIKI 
litlU 

l60u 
1700 
l8oo 
1900 

a40> OREOGE ROPt i too 

900 
:{aQ 
4tM 
uw 

700 
HOO 
goo 
lous TP#r. t 00 

r 370-^ REM AUKS I i liottdnn r Cur reeled tenLpiirtLtu,re 
Air iittrface 

SOUNDING WIRE. MWM. ^1- or 
VV.fo I A7I ur. 

vT/. <»d 4IKI iJVX> 

iBoo 
sooo 

24on DREDGE ROPf- UK 
REMARKS: 7kr/w /;^;?/Cor.+ //^ Dcjp^/* /'Zfz /Zs, Corrected tot/hpcratur& 
Air 

Trautf. or drMil^ Oar. Drift .-1*^ SOUNDING WIRE. 


ROPE. 


DOWN. 


UP. 


ri/KNS. 


UOWN. 


DK 
si . ^njr, p» 
,/ , *v 
(<^j 


'JUU 
J/ 4/a 


•tuiJ 


^ff . ^ 0 


3^*^ a 
t Ji ■> 

I Jim 

I^OCJ 


]80Q 


K/XJ 


200a 


3^U* • 471 
alon 

Ui}JM S40O 
aw J III. 

$« 

1.1.1 

aoo 
300 
400 
500 

700 
ioo 
<|ao 

lOOO SliKlAL TKMHEUATt'lv.KS, t*0. (Mf I'HUK. A ^ />S& Maohifia, mr^'^^O-Cor,^ \//C 'jj,pO, %fS/L 

Car. 

Cur mated icmparaturtt 

Air %! * Surface / Drift SOUNDING WIRE. 


1 URNh. 


DREDGE ROPE. 
OP. 


tJOWK. 


UK 


a 
<r o. 
4... 
1 Cou 
h..iT 
Kijii 
^y* 


I1CX> 


1 j 

(600 

I«O0 


.'<>, « * 
J 1 1 • J 


t>Ou 

7(0Oa J 
3700 

agoo 

)400 

v.oo 

JjtXX) 

<4DP0 »fo. ormn* 
CVH. iJUiT. 


^> 
;o 
800 
1000 K EM ARKS! TurL /^/^ Cor. + / 
flulfont 

liaHtmx ictuparatwre C- L 

j\'fi. nf tkf ntwmcfjer ^JL 
Ccfrrccfcd icrthp^rfUfirA 
Air '^^^ Surface f 
A- 

C7W. Drift SOUNDING WIRE. 

up. 


//■or 


- . ^ - 

J 


0 


_ 


(J- 7- 


^>3' 'o 


1?. ^/.^^ TUKN3. nxi 

4IX) 
500 

lOCX) 

1 100 J5o«ti 

tClOQ 

1700 
iduo 

li/XI 

SfRlO 
3I<X> 

sano DREDGE ROPE. UOWN. DP, f } —nr !I4(K) 
3300 39» CUK. MMi'. 
REMARKS Shot fuuUad 4^ >^/>^ ./ r/ Dapiji yo ^^ Car, 

Mr ^ Hitrftwa / ^ Drift 

Trmvt m - t i r M kga — — — ■ SOUN DING WIRE. Ul'. TURKS. ((JU DREDGE ROPE. MOWN. H ATI 3 ? r^^" 
3700 
3goo 
iioo 

v,««:> 

i7uo 
J801J 

4000 SERIAL TEMPERATURES. jtxi 

7i*t> 
(000 NO. or null. cux. cox. rm^. U KM AUKS: Car. 

Carrailedjtcmpiralure 

Air / ^ Surface / ^ Drift 
SOUNDING WIRE .-..OWN. IOtOI -- 
if/-" TUhNS. 300 
400 

500 7W 
jt»j 
1 iw 

1300 
1 400 
15W 

1700 

la&o 

|f/XJ 
30(X} 
2100 
U5S«i 

34Ui> DREDGE ROPE. DOWN, OP. I 


/ 


Jloo 
WO . 

4000 s 


— < 

SlCKfAL TKMPERATURES. M ' 1 U. 


IKMI. 


lep, OK THU« 


UDk. 
too 

60Q 
TOO 

too 

1000 KEMAKKS: 
C,.^. -^f. 

^ Cur, -V , I ij(,pUi, 77y^^tS^ 
TilrtLS ^ i/ Cor, •\- 
JioUvm 

JioHom itiTn.pKra.tur a 

Jfo. nf tlierm^rnheUr ^ ^ ^ Qor^ 

Corrnetctl ieithptirrUiM'e 

Air , Surface y ^ dJnft 

'frawL OP dre^.g& 

^ SOUNDIN G WIRE. | '| DREDGE ROPE. 

>V^»t/ 1 " TUKNJJ. ^— /f/0 « m lOO 
- fl'JO 

fiOQ 

(kx> 

70U 1400 
1500 
1600 
1700 

tguo 
souu 
aioo 

94rjO U?. l-uo 
ii5r«i SERIAL TEMPFRATIlRU^. '»! n U. 


TKMJ^ 


ROM, IIMK 


lOO 
300 


rwo 
boo UEMARKS- 

fiofiom 
Jfo, of thrrrnormier Car. 
Corrccfed i&nvpttr attire 
Mr ^jr Hitrfacc 

Trawl or dredgti 
.SOUNDING WIRE. TURNS, IQO 4or> 
500 

7«o 

rjOJ 

|r.»f>J 

I tlHJ 

J300 

I3c» 

1500 

1700 
iH^.j 

3fX ri 
;itoo 

SSCXl 

2300 UP. - S /O avail 

jUMl 
4UUU M<f e I A I T r At iMlIt A ll ' « K.*. "10 

JO 
•JO REMAUKS; 
iiirnx/^f Uur.+ /«f ^ Depth d <^ / Corrected' im^KTatvbrc 

Air y f Sii.rfao6 Y O JMft 
Trit wb w ' dt tui ge SOUNDING WIRE. TiruNs. 74JO 

ItxJO 
I KMJ 
I MM 
J 

lAfXl 
IS<X) 
1600 
1700 

tSoo 

30OQ 

yicio 
asoo 
2300 

24cr, DRED GE ROPE. 

t»OWN. UP. 8frN> 

SOW 

3400 

:jlkju 
4000 

St^RlAl. rRMPF.RATl'RfA 
UlCMAKlCS: 
IOO«J 

! m.Mj 

1300 
WW 

tfMO 

?ooo 

2300 
SERIAL'TEMFEKATURES. 

mMK 


NO. OP TltUt 


con. 


o 
»(» 
JOO 


(iOO 


?00 


Koo 


tjOO 


luoo REMARKS: ^^I^Cor.^^ I Depth pi^ ^^)U) Date. 

JiotlJDiii i'crtt^eni.iicre 
Jfo.vf UiermMjineter ^ 
Cor rented temptiira-ture 
Mr 7 ^ Surface H ^ 
DHft BOUNDING WIRE. 

' 1 -I TUHNS. 
fioti 
I7txa 

JCXXJ 

34U1 DRFDGE ROPE. 

DOWN. t A7I A 

«5<" 


j 
9fii « • 


/ 


/ 
»uu 


f 
">■'■ 


1 
- 

A 7 BHRlAl. I EMPKKATURliS. NO. OK TlflW, 


cnn. 
as 


SO 


100 


»oo 


300 


400 


5»> 
TOO 


«00 


900 


luao rREMAUKS Twrns Mdoh iui^^ J Reel. liotlotft k'ntperaUirr *J 
.V«. of tht^rnwmeter 

Air Q 
Trmol -otLjlchdgr Surface Oor. DHft 
36UU 
S?<» 

MOO 1; PEUATURKS. 

Tkia*. 


Ko, or TMim. 


COK- 
«5 


so 


itxi 


'JKM 


»,oo 
700 


too 
IQOO REMARKS 
.Yo.of tfieniwmeUr JJ J-^i^^ Car, 
Mr ^ Cj Surface ^ ^ JJH/t 
'SOUNDING WIRE. k-' ^. { \l' Oic.l 
• Ml TUSlNS. 4* JO 

lJK.K> 

iuwj 
I i(»o 

1300 

tJOO 
Itiori 

j8oo 
it/>j 

3JOO 
3300 
2300 DREDGE ROPE DOWN. UP. 

aOoo 


09OQ 
1 
3 low 
/ 0 
3800 
- / 

RIAL TE^MPERATURES. l»KPTIt. <mir. NO. OP TllKH. COR. OOE, TIMP, 300 

'00 
(MM 
700 
800 

1000 '^"^^ UKAUCS: p TtirM ''6 } 0 Cot;, + ^ Q J 1^ ^ 
/ / / 

Jifrfintfv fempi'-nUiirro ^1 * J 

Jfo, nf iJtrmbo meter Corrected, imthp9rfitu.rt 
Air -] ^7 Surface SOUNDING WIRE. P/0> 0\ y/i . O i 01'. TUIiNS. RtXJ 
(iOO 7cx> 

1000 
1 100 

1300 

1300 

ism 

i8co 
1900 

vooo 
'Jim 
aaon 
3300 Drift DREDGL DOWN. Ul'. 
1 / 

)0t)0 


-f' 


94UO 


SERIAL TEMPERATURES, 

TBM7. 


no. or vii£ii. 


CUK. 
?5 


50 


IW 


J<X) 


JOO 


4t» 


500 


6uu 


700 


&O0 


900 


fuoo ^REMARiCS ^ 7-.^ /iiA. Maefihie. Jfi / Iteel. / / 
1% * ^ Siwi -t tr lea td 
Hottom 

Jififtom tei/ipcraftfre 
jYo. nf ihrrm oiiucUr YViX^ ^or. 

Corrected tewipitraiurc 

Mr -r/' filer fa4» /^T* ^^/^ 
MJDING WIRE. ur. TURNS. O 

3,00 ■•71 •/« 

IOO«J 

1 IW 
1200 
1300 
1400 
{500 
1600 
1700 
iBoo 
I9tx> 

JJUU 

iWi 
9300 DREDGE ROPE. DOWN. or. 1 
I 
/ 
/ 


;|3iJIX 
raw 
JTO<> 
4C]mi SERIAL TM^im<A1 U«rtliv 'A I'l lU 


1'JiMI% 


9iO. 01 • itM.. 


ino 
7rif( 
!/» 

kcMakks /¥ 

^TUrm/ Cor. + Jo DcpUi 
Ihtiom ^ . i^yly. 
.JVW. n/ t^wnnonictcr Car. 
Ciirrccfed tempt^ratura SO UN DING WIRE. DOWN. VP. » ni TUILKH. / <• 

1 HKJ 

/ :ji:«:> 

1400 
1500 
1600 
1700 
e8oo 

3000 

2100 

lUfiOO 

2400 DREDGE ROPE. DOWN. UK -'^ 

.\t30 

TOO 
luno JUOU CUR, CO*. R F.MARKS: t J''. (Ptirns CV. + / Dopih /j^ -C^ . 

lA'o, of tli^rtnoirhetvv ' ^t^y M^ Owr* 70 
sew 
700 

Jogo 

lluo 

tflOO 

lino 

i^oo 

I f,tiO 

lOuu 
1700 

i8oo 

upo 

2000 
21fX> 
320O 5> I 

^6 y 

sgoo 
50UU / jOoo 
4000 SERIAI TKMPrRATItRKS -5 

:JO 

vc» 

:]<» 

4UL> 

700 
1000 
REMARKS: UierL Machine. 

Tumr. I Oj Oor.-'r f \ JM-pth ^ 
•Imirrrr lead' ^ ^ 
Jlaitom 4^^ . (^^^ 
Jifrttottv teitiperaturc ^v^f 
jYo. of thrnnom trter (^^y^/ / <C Cor, Crtrrc&i&l foitvp*iral ure .^UNDING WIRE. n 7 ur. Hijii 

1000 
liOO 

I30n 
1400 

1600 
»7QO 

2100 
SItfUO 
3300 ^1 / D R£DG£ RQFE. DOWN. //..TO UP,